វិធីធ្វើបុកទឹកគ្រឿងបែបអ្នកឦសាន

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • ត្រីអាំង ឬ ត្រីស្ងោរ (បេះយកសាច់)

 • ត្រីឆ្អើរ (បេះយកសាច់)

 • ម្ទេស, ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម, ត្រប់ពិជលំញង

 • ជីគ្រប់មុខ (ហាន់ជាចំណិតតូចៗ)

 • ទឹកប្រហុក

 • ក្រូចឆ្មា (ច្របាច់យកទឹកទុកជាស្រេច)

 • ប៊ីចេង, ស្ករស, អំបិល

 • បន្លែអន្លក់ខ្ចី
 • ស្ដៅ ផ្កាស្នោ

 • ផ្កាកំប្លោក ស្ពៃកក្តោប

 • ស្ពៃក្រញាញ់ កញ្ឆែត

 • ត្រសក់ ត្រប់ ឬបន្លែផ្សេងៗតាមចំណូលចិត្ត

Directions

 • ត្រីអាំង ឬ ត្រីស្ងោរ ត្រីឆ្អើរបេះរួចបុក ទុកមួយអន្លើ។
 • បន្ទាប់មកយក ម្ទេស, ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម, ត្រប់ពិជលំញង លីញជាមួយគ្នាអោយឆ្អិនរួចយកទៅបុក ហើយដួសដាក់ច្របល់ជាមួយត្រីដែលបុកហើយ។
 • បន្ទាប់មកគ្រឿងផ្សំដែលមានទាំងប៉ុន្មានដាក់បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ ភ្លក់មើលតាមចំណូលចិត្ត ជាការស្រេច។
 • ដួសទឹកគ្រឿងដាក់ចាន ហូបផ្ទាប់ជាមួយបន្លែអន្លក់ខ្ចី តាមចំណូលចិត្ត រឹតតែឆ្ងាញ់