វិធីធ្វើបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • បង្គាបកសំបកវះយកអាចម៍ខ្នងចេញ

 • មឹកកាត់វាកង់ៗ

 • ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ

 • ទឹកប្រេងខ្ចង

 • ទឹកត្រី & ប៊ីចេង & ស្ករស

 • ពងទា ឬពងមាន់

 • បាយស

 • អាចដាក់បន្លែក៏បានដូចជា សណ្តែកគួរហាន់កង់ខ្លីៗ ការ៉ុតហាន់ដុំតូចៗ ពោត……

Directions

 • ដាក់ខ្ទះ ដាក់ប្រេងឆាពេលខ្ទះក្តៅដោយបើកភ្លើងតិចៗ ដាក់ខ្ទឹមស គ្រឿងសមុទ្រ ឆា២-៣ត្រឡប់ ដាក់ទឹកប្រេងខ្ចង ទឹកត្រីបន្តិចបានហើយ ស្ករស ប៊ីចេង (ឆាវាចូលគ្នា)។
 • ដាក់ពងទាចូល( កុំទាន់អាលឆាចាំអោយពងទាឆ្អិនបន្តិចចាំឆាដើម្បីអោយពងទារៀងដុំបន្តិច)។
 • ដាក់បន្លែ (ឆា២-៣ត្រឡប់) ដាក់បាយសចូល ឆាវាចូលគ្នាអោយបាយរៀងក្រៀមស្ងួតបន្តិច រួចភ្លក់មើល ហើយរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើជាការស្រេច។