របៀបស្លម្ជូរល្ហុងពងត្រីក្រអៅឈូក

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • ពងត្រីរ៉ស់

 • ត្រីចង្វាមូល

 • កំពឹស

 • ក្រអៅឈូក

 • ល្ហុងខ្ចី & ម្អម

 • ម្ជូរអម្ពិល

 • ជីរនាងវង

 • ម្ទេស & ខ្ទឹមស

 • ទឹកត្រី ស្ករស អំបិល និងម្សៅស៊ុប

Directions

 • វិធីចម្អិនដំបូងត្រូវចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសឲ្យម៉ដ្ឋ ហើយចាក់ចូលក្នុងទឹកពុះ មុននឹងបន្ថែមពងត្រីរ៉ស់ ត្រីចង្វាមូល កំពឹស។
 • បន្ទាប់មកត្រូវបន្ថែមគ្រឿងផ្សំរសជាតិដូចជា ម្ទេស ខ្ទឹមស ទឹកត្រី ស្ករស អំបិល និងម្សៅស៊ុប ហើយសឹមបង់ម្ជូរអម្ពិលចូល និងភ្លក្សរសជាតិសាបប្រៃតាមចំណូលចិត្ត។
 • បន្ទាប់មកទៀតត្រូវបង់ចំណិតល្ហុង និងក្រអៅឈូកចូល។
 • ពេលដួសដាក់ឆ្នាំងភ្លើងដើម្បីញ៉ាំ ចាំបង់ជីរនាងវង ម្អម និងម្ទេសជាការស្រេច៕