របៀបប្រលាក់ត្រីងៀតផ្អែមឆ្ងាញ់ ទុកបានយូរ

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • សាច់ត្រីសុទ្ធ 3គីឡូ

 • ស្ករ 2ខាំ

 • អំបិល 1ខាំ

 • ប៊ីចេង កន្លះខាំ

Directions

 • ត្រីពេលស្រកាវាស្អាតហើយ យើងត្រូវកាត់ក្បាលវាចេញ
 • រួចយកទៅលាងទឹកអោយស្អាត ត្រូវលាងអោយច្រើនទឹក ដើម្បីប្រាកដថាស្អាតល្អ
 • រួចទុកវាអោយស្រស់ទឹកល្អសិន (យកក្រដាសផ្តិតទឹកអោយស្ងួតល្អក៏បាន)
 • រួចវះវាអោយស្អាត ហើយជ្រៀកជាកង់ៗ (មិនត្រូវលាងទឹកម្តងទៀតទេ ដើម្បីអោយសាច់ត្រីមានពណ៍ក្រហមល្អ)
 • ត្រី3គីឡូនេះគិតតែសាច់សុទ្ធបន្ទាប់ពីធ្វើស្អាតហើយ
 • យកត្រីមកប្រលាក់ជាមួយអំបិល ម្តង1ៗ ត្រូវរោយអំបិលបន្តិចលើសាច់ត្រីងើយច្របាច់អោយសព្វល្អពីក្បាលដល់កន្ទុយ
 • បន្ទាប់មកប្រលាក់ជាមួយស្ករម្តង (ធ្វើដូចពេលប្រលាក់ជាមួយអំបិល)
 • ចុងក្រោយរោយប៊ីចេងម្តង បើបងប្អូនមិនប្រើប៊ីចេងទេ អាចថែមស្ករបន្តិចទៀតក៏បាន ឬក៏ថយមកប្រើប៊ីចេងតិចជាងកន្លះខាំ
 • រួចហើយត្រូវច្របល់ត្រីម្តងទៀត ច្របាច់វាពីក្បាលដល់កន្ទុយ ហើយកុំភ្លេចជ្រលក់វាជាមួយទឹកអំបិលដែលរលាយផង
 • ផ្អាប់វាទុក1យប់ ទើបយកទៅហាលថ្ងៃ
 • ហាល 2-3ថ្ងៃ ឬលើសនេះរហូតដល់ស្ងួតល្អ ទើបច្រកថង់ឬដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិត ហើយទុកក្នុងទូរទឹកកក
 • ធ្វើបែបនេះអាចរក្សាវាទុកបានយូខែខ្លាំងមែនទែន