របៀបបុកស្វាយត្រីឆ្អើជូរហឹលៗរសជាតិឆ្ងាញ់

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • ផ្លែស្វាយខ្ចី (សាប់ដាក់តាមចំណូលចិត្ត)

 • ត្រីឆ្អើរ

 • ប្រហុក

 • ខ្ទឹមស + ម្ទេស

 • ស្ករស + ប៊ីចេង

Directions

 • សាប់ផ្លែស្វាយតាមបរិមាណដែលអ្នកពេញចិត្ត រួចទុកមួយឡែក
 • បេះត្រីឆ្អើរ (យកតែសាច់)
 • ចិញ្ច្រាំប្រហុក រួចយកទៅអាំងវាឲ្យឈ្ងុយ
 • យកខ្ទឹមស + ម្ទេស ទៅលីងឲ្យឈ្ងុយ រួចយកទៅបុកឲ្យបានម៉ត់ល្អ បន្ទាប់មកដាក់ត្រីឆ្អើរចូល រួចបុកឲ្យម៉ត់បន្ថែមទៀត។
 • បន្ទាប់ពីត្រីឆ្អើរបុកម៉ត់ល្អហើយ ត្រូវដាក់ប្រហុកអាំងចូល រួចបុកបញ្ចូលគ្នា។
 • ដាក់គ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករស ប៊ីចេង រួចដាក់ស្វាយចូល រួចបុកវាតិចៗឲ្យបានចូលជាតិជាមួយគ្រឿងដែលយើងបានបុកជាការស្រេច។