របៀបធ្វើស្លាបមាន់ញាត់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • ស្លាបមាន់ 4ដុំ

 • មីសួ

 • សាច់ជ្រូក 300ក្រាម

 • ប្រេងឆាសំរាប់បំពង

 • ស៊ុតមាន់ 2

 • កំទេចនំបុ័ង 200ក្រាម

 • ទឹកជ្រលក់មាន់ 2ស្លាបព្រាបាយ

 • ម្សៅនំខេក 10ស្លាបព្រាបាយ

 • អំបិល កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្រេចម៉ត់ កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្សៅស៊ុបខ្ន កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ

 • ស៊ុបមាន់ 1គ្រាប់

 • ស្លឹកខ្ទឹម 1ស្លាបព្រាកាហ្វេ ខ្ទឹមសឈូស 1ស្លាបព្រាកាហ្វេ

 • ម្សៅនំខេក 1ស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្សៅសុ៊ប កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ

 • អំបិល បន្តិច ទឹកសុីអ៊ីវ 1ស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្រេចម៉ត់ កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ

Directions

 • ស្លាបមាន់ត្រូវវះយកឆ្អឹងខាងក្នុងចេញ ហើយប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងផ្សំ អំបិល កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្រេចម៉ត់ កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្សៅស៊ុបខ្ន កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ទុករយៈពេល 10នាទី មីសួដាក់ត្រាំទីកហើយកាត់ខ្លីៗ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំអោយម៉ត់
 • យកសាច់នឹងមីសួរដាក់ច្របល់ជាមួយ ស៊ុបមាន់ 1គ្រាប់ ស្លឹកខ្ទឹម 1ស្លាបព្រាកាហ្វេ ខ្ទឹមសឈូស 1ស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្សៅនំខេក 1ស្លាបព្រាកាហ្វេ ម្សៅសុ៊ប កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ អំបិល បន្តិច ទឹកសុីអ៊ីវ 1ស្លាបព្រាកាហ្វេ
  ម្រេចម៉ត់ កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ និងទឹកអោយសព្វល្អហើយញាត់ចូលក្នុងស្លាប់មាន់
 • រួចយកទៅចំហុយរយះពេល 15-20នាទី ទើបយកទៅប្រលាក់ជាមួយម្សៅនំខេក សុ៊តមាន់ បន្ទាប់មកប្រលាក់ជាមួយកំទេចនំប័ុង
 • កំដៅប្រេងឆាអោយក្តៅ ប្រហែល160-180អង្សា ទើបដាក់បំពងអោយក្រហម រួចកាត់ដាក់ចានជាការស្រេច