របៀបធ្វើសម្លរប្រហើរត្រួយល្ពៅ

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • ត្រីរ៉ស់

 • ត្រឡាច

 • ត្រួយល្ពៅ

 • ម្អម

 • កំពិស

 • ស្លឹកគ្រៃបុកជាមួយគ្រឿង

 • អំបិល½ ស្លាបព្រាកាហ្វេ

 • ប្រហុកចិញ្ច្រាំ

 • ស្ករត្នោត ½ ស្លាបព្រាកាហ្វេ

 • ទឹកត្រី ២ស្លាបព្រាកាហ្វេ

 • ម្ស៉ៅស៊ុប ½ ស្លាបព្រាកាហ្វេ

Directions

 • ត្រីរ៉ស់ ត្រួយល្ពៅ ត្រឡាច យកលាងទឹកឲ្យស្អាតនិងកាត់តូចៗ
 • ដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកឲ្យពុះ ដាក់ខ្ទឹមសចូលបន្តិច
 • ដាក់ប្រហុកសាច់ចូលបន្តិច
 • ដាក់ត្រីចូលផ្សំគ្រឿង (រ៉ត់ឌី ប៊ីចេង អំបិល ទឹកត្រី ស្ករត្នោត និងគ្រឿងបុក)
 • បន្ទាប់មកដាក់កំពិសចូល
 • ចុងក្រោយដាក់ត្រួយល្ពៅ និងម្អមចូលជាកាស្រេច។