របៀបធ្វើសម្លម្ជូរក្តាតខួរក្តាមត្រីកញ្ចុះឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • ក្តាត

 • ត្រីកញ្ចុះ

 • កំពឹស

 • ម្រះព្រៅ

 • ខួរក្តាម (ស្រែ)

 • រំដេង + រមៀត

 • ខ្ទឹមស

 • អំពិលខ្ចី

 • ប្រហុក

 • អំបិល + ប៊ីចេង + ស្ករស

Directions

 • សកសម្បកក្តាត រួចកាត់ជាកង់ៗ
 • ឆ្កិះយកខួរក្តាម ដាក់មួយកូនចាន រួចទុកមួយឡែក
 • ដាក់សាច់ក្តាមចូលក្នុងត្បាល់ រួចបុកឲ្យម៉ត់ ដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិពីក្តាម
 • រួចចាក់ទឹកចូលដើម្បីត្រងយកជាតិ (យកតែទឹកប៉ុណ្ណោះ)
 • បុកគ្រឿងដូចជារំដេង + រមៀត + ខ្ទឹមស ឲ្យម៉ត់ចូលគ្នា រួចទុកមួយឡែក
 • ដាំទឹកឲ្យពុះ រួចដាក់អំបិលខ្ចីចូល ឲ្យវាចេញជាតិជូរ។ បន្ទាប់ពីជូរល្មមហើយ ត្រូវស្រង់អំពិលខ្ចីចេញ
 • ដាក់ប្រហុកចូលក្នុងទឹកដែលពុះ (ត្រងយកតែទឹកប្រហុក) រួចដាក់គ្រឿងដែលបានបុកខាងលើ
 • បន្ទាប់មកដាក់ត្រីកញ្ចុះចូល រួចទុកវាឆ្អិន
 • បន្ទាប់មកត្រូវចាក់ទឹកក្តាម និងខួរក្តាមចូល (បើទឹកសម្លឡើងពពុះត្រូវដួសពពុះនោះចេញផង)
 • រួចដាក់ក្តាតចូល ទុកវាឲ្យឆ្អិនបន្តិច
 • បើទឹកសម្ល មិនទាន់ជូរ ត្រូវជ្រុំអំពិលខ្ចីបន្ថែមតាមចំណូលចិត្ត
 • ចុងក្រោយ ត្រូវដាក់កំពឹស និងក្តាមដែលនៅសល់ រួចថែមម្រះព្រៅជាការស្រេច