របៀបធ្វើយ៉ាអួដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយឆ្ងាញ់

Join Our Telegram Channel

Ingredients

  • ទឹកដោះគោស្រស់ 1 លីត្រ

  • ទឹកដោះគោខាប់

  • ទឹកដោះគោជូរ (vinamilk) គ្មានស្ករ ដើម្បីធ្វើមេយ៉ាអួ

Directions

  • យកឆ្នាំងធំល្មម ដាក់ទឹកដោះគេាស្រស់ និង ទឹកដោះគេាខាប់ ចូលក្នុងឆ្នាំងកូរឲ្យសព្វ ហើយដាក់ដាំឲ្យពុះ
  • លើកចុះ ចាំឲ្យទឹកដោះគេានៅក្ដៅអ៊ុនៗ ចាំដាក់ទឹកដោះគេាជូចូល កូរតិចៗឲ្យសព្វ
  • ចាក់ទឹកដោះគោចូលប្រអប់ឬពែងតូចបន្ទាប់មកដាក់ចូលធុងឬឆ្នាំងដែលអាចរក្សាកំដៅ ,ចាក់ទឹកក្តៅចូលត្រឹមករពែង ហើយបិតគំរបធុង ទុកចេាលពីរ 5~8ម៉ោង ក្នុងរយះពេលអប់មិនត្រូវប៉ះរឺបើកវាទេ
  • ក្រោយពីយកចេញវិញវានិងក្លាយជាទឹកដោះគេាជូ អ្នកត្រូវដាក់ចូលទូរទឹកកកជាន់ត្រជាក់ រឺ ដាក់នៅជាន់កកតាមការចូលចិត្ត
  • លើសពីនេះ យើងអាចញ៉ាំជាមួយផ្លែឈើឬយកទៅក្រឡុកលាយជាមួយផ្លែឈើក៏ឆ្ងាញ់ដែល