របៀបធ្វើបបរគ្រឿងក្នុងសាច់ជ្រូក

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • សាច់ជ្រូកជាប់ខ្លាញ់

 • គ្រឿងក្នុងជ្រូក (ថ្លើម ពោះវៀនខ្ចី បើចូលចិត្តឈាមក៏អាចដាក់តាមដែរចូលចិត្ត)

 • ស្លឹកខ្ទឹម

 • ជីអាណា

 • សណ្តែកបណ្តុះ

 • ឡតស

 • ស្ករ

 • ប៊ីចេង

 • ទឹកត្រី

 • ទឹកស៊ីវអុីវ

 • ម្រិច

 • សៀង

 • ខ្ទឹមស ហាន់ល្អិតៗ

 • អង្ករ

 • ទឹកម្ទេស

Directions

 • យកឆ្នាំងតាមតម្រូវការលាងអោយស្អាត ដាក់ភ្លើង(អុស ឬហ្គាស) រួចហើយចាក់ខ្លាញ់បន្តិចដើម្បីបំពងខ្ទឹម អោយឈ្ងុយហើយក្រឡាត់ល្មម ។
 • ចាក់ទឹកតាមតម្រូវការរបស់អ្នក ពេលទឹកពុះ បង់គ្រឿង មាន ៖ទឹកត្រី ស្ករស​ប៊ីចេង ទឹកស៊ីវអុីវ រួចបង់សាច់ ឬគ្រឿងក្នុងជ្រូកដែលត្រៀមទុក ចូលអោយឆ្អិន ហើយភ្លក់រសជាតិដែលអ្នកចូលចិត្ត។
 • ពេលសាច់ឬគ្រឿងក្នុងជ្រូកឆ្អិនហើយ ស្រង់ចេញហើយទើបចាក់អង្ករ (អង្ករ៖យកអង្ករទៅលាងអោយ ស្អាតហើយទុកអោយស្រស់ទឹក រួចហើយយកខ្ទឹមសដែលចិញ្ចាំល្អិតៗមកបំពង់អោយឈ្ងុយ ដួសខ្ទឹមដែលបំពង់ ហើយទុកខ្លះ យកទៅរោយលើបបរ ដើម្បីអោយបបរមានក្លិនឈ្ងុយ ហើយចាក់អង្ករបំពង់ជាមួយខ្ទឹមបន្តិច​ តាមដែលចូលចិត្ត​) រួចចាក់អង្ករចូលក្នុងឆ្នាំង​រង់ចាំរហូតដល់ពេលអង្កររីកល្មម ។
 • ហាន់ស្លឹកខ្ទឹម និងជីអាណា ល្អិតៗ សៀងចិញ្ចាំបន្តិច ហាន់សាច់ឬគ្រឿងក្នុង (ថ្លើម និងពោះវៀនខ្ចី) ត្រៀម​ចានគោម រួចដាក់សណ្តែកបណ្តុះ សាច់គ្រឿងក្នុងដែលត្រៀមរួចជាស្រាច់ …៕ល៕
 • ហើយដួសបបរ ដែលឆ្អិនហើយដាក់ចានតាមដោយ សៀង ទឹកម្ទេស ស្លឹកខ្ទឹម ជីអាណា (ដាក់តាមតម្រូវការរបស់អ្នក) រួចហើយនាំគ្នាហូប ជាការរួចស្រេច។