របៀបធ្វើត្រីសាបាក់អាំងអំបិលម្ទេស

Join Our Telegram Channel

Ingredients

  • ត្រីសាបាក់ 1ក្បាល

  • ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម 2កំពឹស

  • ប្រេងខ្យង អំបិល ទឹកត្រី ម្សៅស៊ុប ស្ករ ម្ទេស

Directions

  • លាងត្រីអោយស្អាតហើយវះវាជាពីរកុំអោយដាច់ពីគ្នា
  • បុកខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម ម្ទេសអោយម៉ត់ ហើយដាក់ប្រេងខ្យង អំបិល ទឹកត្រី ម្សៅស៊ុប ស្ករ មួយមុខបន្តិចៗ
  • កូរគ្រឿងអោយរលាយចូលគ្នាសព្វហើយប្រលាក់ត្រី ទុកចោល 15-20រួចយកទៅអាំង
  • ពេលអាំងសូមដាក់ភ្លើងតិចៗ