របៀបឆាពងក្រួចទឺកអំពិលទុំ

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • ពងក្រួច 3 ខាំ (30 គ្រាប់)

 • ម្រះព្រៅ

 • ខ្ទឹមក្រហម

 • ​ ម្ទេស (តាមចំណូលចិត្ត)

 • ខ្ទឹមស 3 កំពឹស

 • ទឹក 5 ស្លាបព្រាបាយ

 • ទឹកត្រី 1 ស្លាបព្រាបាយ

 • ទឹកស៊ីអ៉ីវ 1 ស្លាបព្រាបាយ

 • ទឹកប្រេងខ្យង 1 ស្លាបព្រាបាយ

 • ទឹកម្ទេស 2 ស្លាបព្រាបាយ

 • ទឹកអំពិលទុំ 2 ស្លាបព្រាបាយ

 • ស្ករ 1 ស្លាបព្រាបាយស្ទើរ

 • ប្រេងឆា

Directions

 • ជាដំបូងត្រូវបុកម្ទេស និងខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់ជាមុនសិន រួចដួសដាក់ចាន ទុកមួយឡែកសិន
 • បន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើគ្រឿងសម្រាប់ឆាដោយលាយទឹកជាមួយទឹកត្រី ទឹកសុីអុីវ ទឹកប្រេងខ្យង ទឹកម្ទេស ទឹកអំពិលទុំ និងស្ករ រួចកូរវាឲ្យសព្ធ
 • ដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅ ចាក់ប្រេងឆាចូល ហើយដាក់លីងពងគ្រួចឲ្យឡើងក្រហមបន្តិច រួចដួសដាក់ចាន ទុកមួយឡែកសិន
 • បន្ទាប់មកយកម្ទេស និងខ្ទឹមសដែលបានបុកហើយ យកមករំលីងឲ្យឈ្ងុយ រួចហើយចាក់គ្រឿងដែលយើងបានលាយហើយខាងលើចូល និងរំងាស់ឲ្យវាមានរាងខាប់បន្តិច
 • បន្ទាប់មក យើងចាក់ពងគ្រួចដែលបានលីងហើយចូល ឆាជាមួយគ្នាឲ្យវាចូលជាតិល្អ
 • ជាចុងក្រោយ ដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅ និងខ្ទឹមក្រហម ហើយឆាវាបន្តិចទៀត រួចដួសដាក់ចានជាការស្រេច។