របៀបឆាខ្ញីសាច់គោ

Join Our Telegram Channel

Ingredients

  • ខ្ញី

  • សាច់គោ

  • ប្រេងឆា

  • ខ្ទឹមស & ស្លឹកខ្ទឹម

  • ទឹកត្រី & ស្ករត្នោត & ប៊ីចេង &

Directions

  • ខ្ញីដែលហាន់រួចត្រូវច្របាច់អំបិល ហើយលាងទឹកឲ្យស្អាត
  • ដាក់ខ្ទះឲ្យក្កៅល្អ ហើយចាក់ប្រេងឆាបន្តិច បន្ទាប់មកចាក់ខ្ញីចូលមុនគេ
  • នៅពេលខ្ញីក្រៀមហើយ ដួសទុកមួយឡែកសិន ហើយសឹមចាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ខ្ទឹមសដាក់សាច់គោចូល។
  • គ្រឿងទេសដែលត្រូវដាក់មុនគេគឺទឹកត្រី ដើម្បីឲ្យម្ហូបឆាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសារ។ ត្រូវប្រើជាមួយស្ករត្នោតដើម្បីកុំឲ្យភ្លាវ! ដាក់ប៊ីចេងចូល ច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ ហើយចាក់ខ្ញីចូលដួសដាក់ចាន បន្ទាប់មករោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើជាការស្រច!